Подтепето

ГРАДЪТ

21 Сеп, 2017

Община Пловдив строи нова детска градина

С близо 16 млн. лв. обновяват учебни и детски заведения в Пловдив по ОП „Региони в растеж”

Безвъзмездно финансово подпомагане за близо 16 милиона лева предстои да получи Община Пловдив по проект „Образователна инфраструктура” – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в града по ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Средствата са предназначени за изграждане на нова детска градина на ул. „Богомил”, основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, облагородяване на дворни пространства, изграждане на спортни площадки и съоръжения. Различните мерки засягат СУ „Любен Каравелов” , ДГ „Снежанка”, ДЯ „Детски смях”, ДГ „Перуника”.

По приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ Община Пловдив изпълнява проект "Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в Професионалната гимназия по хранителна техника и технологии /ПГХТТ /” на стойност 1 399 985,87 лева. По тази ос проекти имат Аграрният университет и Университетът по хранителни технологии в Пловдив.

В цялата страна близо 624 млн. лв. са предвидени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. за рехабилитация на материално-техническата база на образователната инфраструктура. Това обяви днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в Гранитната зала на Министерски съвет. В присъствието на министър-председателя Бойко Борисов, министър Нанков представи предвидените инвестиции по програмата. На събитието присъстваха министрите на образованието и науката Красимир Вълчев и на младежта и спорта Красен Кралев, чиито ведомства също се бенефициенти по ОПРР за образователна инфраструктура, кметове, ректори и директори на училища.

„Радостно за Пловдив е реализирането на тези проекти, които създават по-добри условия за учене. Освен това те допринасят за засилване на научната дейност в университетите, а в ПГХТТ се закупува и ново оборудване. Една от целите ни е да направим професионалните гимназии привлекателни за децата”, заяви кметът инж. Иван Тотев.

160 млн. лв. ще бъдат вложени в модернизирането на  професионални учебни заведения в страната, а над 45 млн. лв. - в развитието на спортна база. В обхвата на програмата попадат 416 учебни заведения, включително 13 висши. От рехабилитираните детски градини, основни и средни училища и университети ще се възползват общо 255 269 деца и младежи. За всяко от тези български деца ще бъдат инвестирани средно по 2444 лв. по линия на европейската солидарност за рехабилитация на образователната инфраструктура от детската градина, през училището, до университета, отбеляза регионалният министър.

Няма направени коментари
Още от рубриката "ГРАДЪТ"

Подобни новини

10 Авг, 2018

Нова детска градина на улица Богомил с пари от Региони в растеж

С 18 млн. лв. ще се строи, ще ремонтират 2 градини, едно училище и една детска ясла в Пловдив

Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина, след като Община Пловдив подписа договор за изпълнението проект по Оперативна програма „Региони в растеж“. Общата сума на проекта е  18 106 266.94 лева, като от тях 2 152 553.89 лева (два милиона сто петдесет и два лева петстотин петдесет и три лева и  осемдесет и девет стотинки) е собственото финансиране. Продължителността на проекта е 30  месеца.  С парите ще се работи по общо 6 обекта.

Двете сгради на СУ „Любен Каравелов“  ще се ремонтират и ще се внедрят мерки за енергийна ефективност ...

» повече
12 Юни, 2018

Общината търси възможности за допълнителни места в детските заведения

Може да се наложи отново да се ползват базите в подблоковите пространства

Над 2050 деца се борят за 1200 места в градини и ясли

Общината обяви резултатите от класирането за прием в детските заведения на Пловдив, проведеното на 12.06.2018 г. Публикуваме го без редакторска намеса.

В проведеното „класиране взеха участие 2051 деца. От тях 973 са на яслена възраст. Обявените свободни места бяха общо 1275 – 68 за яслените групи, 843 за първа възрастова група, 106 за втора, 159 за трета подготвителна група (за 5-годишни деца) и 99 - за четвърта подготвителна група (за 6-годишни деца).

В яслените групи са класирани 56 деца. При кандидатстващи 898 деца за първа възрастова група са класирани 630 деца. За останалите кандидатстващи наличните свободни ...

» повече