Подтепето

ГРАДЪТ

10 Авг, 2018

Нова детска градина на улица Богомил с пари от Региони в растеж

С 18 млн. лв. ще се строи, ще ремонтират 2 градини, едно училище и една детска ясла в Пловдив

Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина, след като Община Пловдив подписа договор за изпълнението проект по Оперативна програма „Региони в растеж“. Общата сума на проекта е  18 106 266.94 лева, като от тях 2 152 553.89 лева (два милиона сто петдесет и два лева петстотин петдесет и три лева и  осемдесет и девет стотинки) е собственото финансиране. Продължителността на проекта е 30  месеца.  С парите ще се работи по общо 6 обекта.

Двете сгради на СУ „Любен Каравелов“  ще се ремонтират и ще се внедрят мерки за енергийна ефективност. Включено е и благоустрояване на дворното място. Същите мерки ще се прилагат спрямо две детски градини - „Снежанка“ и „Перуника“, както и в ясла „Детски смях“.

Шестата позиция  в проекта е изграждането на нова детска градина на ул. „Богомил".

Няма направени коментари
Още от рубриката "ГРАДЪТ"

Подобни новини

10 Авг, 2018

1050 деца кандидатстват за ясла в Пловдив, местата са 486

Очаква се през септември с преместването на 3-годишните в първа група в детските градини да се увеличат и свободните места

В проведеното класиране за прием в детските заведения на Пловдив са участвали 1356 деца. От тях 1050 са на яслена възраст, 186 за първа възрастова група, 75 за втора възрастова група, 28 за трета подготвителна група и 17 за четвърта подготвителна група (за 6-годишни деца). Част от децата кандидатстват за преместване, съобщиха от Община Пловдив.

Обявените места бяха общо 1046, от тях за яслените групи - 486, за първа група - 243, за втора – 71, за трета - 143 и 103 свободни места за четвърта подготвителна група. Данните показват, че като цяло към момента има места за всички възрастови групи, без яслените. Наближава ...

» повече
21 Сеп, 2017

Община Пловдив строи нова детска градина

С близо 16 млн. лв. обновяват учебни и детски заведения в Пловдив по ОП „Региони в растеж”

Безвъзмездно финансово подпомагане за близо 16 милиона лева предстои да получи Община Пловдив по проект „Образователна инфраструктура” – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в града по ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Средствата са предназначени за изграждане на нова детска градина на ул. „Богомил”, основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, облагородяване на дворни пространства, изграждане на спортни площадки и съоръжения. Различните мерки засягат СУ „Любен Каравелов” , ДГ „Снежанка”, ДЯ „Детски смях”, ДГ „Перуника”.

По приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ Община Пловдив изпълнява проект "Модернизация на инфраструктурата и ...

» повече
11 Юли, 2017

Чудо: Заради висока раждаемост откриха нова ясла в село Белозем

Стойността на проекта  е 340 000 лв. , който е изцяло финансиран от общинския бюджет и напълно завършен в рамките на 100 дни

Между 40 и 70 деца се раждат всяка година в селото

На фона на демографската криза и обезлюдяването на марките населени места, в село Белозем, близо до Пловдив, се случи чудо. Заради много млади семейства там и увеличаването на раждаемостта, общината стартира проект за изграждане на нова детска ясла и я построи само за сто дни. Днес отец  Петър от местния храм "Свети Георги Победоносец"  освети новата сграда към детска ясла "Синчец" в Белозем, известно като селото на щъркелите. Стойността на проекта  е 340 000 лв. , който е изцяло финансиран от общинския бюджет и напълно  завършен в рамките ...

» повече