Международно признат математик получи почетно звание от Пловдивския университет

Градът

Проф. Рави Агарвал е бил лектор в университети по целия свят, има 16 съвместни научни статии с четирима преподаватели от ФМИ на ПУ 

Световноизвестният математик проф. д-р Рави Агарвал, стана почетен доктор на математическите науки в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Званието „Доктор хонорис кауза“ му бе присъдено след решение на Академичния съвет на висшето училище.

На тържествена церемония днес, 15 март, ректорът проф. д-р Запрян Козлуджов връчи грамотата и плакета, съпътстващи почетното звание. Високата чест бе оказана на проф. Агарвал по повод неговата 70-годишнина и заради изключителния му принос в развитието на математиката и нейните приложения, обясни деканът на Факултета по математика и информатика (ФМИ) проф. д-р Антон Илиев.

Изтъкнатият учен има 16 публикувани статии в съавторство с четирима  преподаватели от ФМИ – проф. д-р Снежана Христова, доц д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова и гл. ас. д-р Петър Копанов. През м. юли 2016 г. по покана на факултета проф. Агарвал посещава Пловдивския университет, за да консултира преподаватели и докторанти и да изнесе лекция. 

След присъждането на званието „Доктор хонорис кауза“ очакваме проф. д-р Рави Агарвал да стане още по-чест гост в ПУ „Паисий Хилендарски“, каза ректорът проф. д-р Запрян Козлуджов. Той пожела на новия почетен професор здраве, за да може да продължи да постига успехи в математиката.

Рави Агарвал е роден на 10 юли 1947 г.  Защитил е научна степен „доктор“  през 1973 г. в Индия. Зад гърба си има 44-годишен опит като преподавател в различни университети – първоначално в Индия, а по-късно, започвайки от 1979 г., в целия свят.

В професионалната му биография влизат заемани преподавателски позиции в Националния университет в Сингапур, Университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, Германия, Университета „Манитоба“ в Уинипег, Канада, Университета „Делауеър“, в щата Делауеър, САЩ, Технологичния институт „Флорида“, щата Флорида, САЩ. От 2006 г. е ръководител на катедра „Математика“ в „Texas A&M University-Kingsville“ в Кингсвил, щата Тексас, САЩ.

Бил е гостпрофесор за различен период от време в 18 университета по света, част от които в Германия, Италия, Австралия, Япония, Канада, Саудитска Арабия. Бил е ръководител на 13 докторанти в университети в Сингапур и САЩ.

Научните интереси на проф. Агарвал покриват широк спектър от научни сфери. Сред тях са теоретичните интереси от областта на диференциалните уравнения – обикновени и частни, функционално-диференциалните уравнения; диференчните уравнения; нелинейния анализ и по-точно неподвижните точки; числените методи; различни видове неравенства; приложни резултати, свързани с моделирането в икономиката, химията, физиката и особено в математическата биология. 

Проф. Агарвал е изключително продуктивен учен. Той е автор на 39 монографии в различни области на математиката, издадени от престижни международни издателства като Springer (15 монографии), Kluwer Academic Publishers (8 монографии), Marcel Dekker (5 монографии), Taylor & Francis (2 монографии).

Публикувал е досега над 1500 научни статии в международни списания, основно с импакт фактор и импакт ранк. За значимостта на получените от проф. Агарвал резултати говори и огромният брой цитирания – съгласно математическата база данни MathSciNet негови резултати са цитирани и използвани над 11 250 пъти. Съгласно базата данни ResearchGate (RG) цитиранията са 24 000, а съгласно scholar.google.com – над 35 000. Неговите RG точки (съгласно базата данни ResearchGate) са 50.12 и са по-високи от 97,5% от всички, включени в тази база данни. 

Проф. Агарвал е главен редактор на 4 списания с импакт фактор: Journal of Inequalities and Applications, Advances in Difference Equations, Boundary Value Problems, Fixed Point Theory and Applications. Професорът е член на редакционните колегии на 40 международни научни списания. Той е и един от редакторите на 24 книги със събрани научни работи от областта на математиката. 

Участвал е като поканен лектор на 61 международни конференции в САЩ, Турция, Китай, Корея, Чехия, Украйна, Гърция, Германия, Канада. Последната конференция, в която се включва, е през 2016 г., организирана от БАН в София. 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.